Chính sách bảo mật - ClipChoMeo.com

Ngày có hiệu lực: 12 tháng 05 năm 2019.

ClipChoMeo.com nhận ra rằng khách hàng, khách truy cập, người dùng và những người khác sử dụng giá trị riêng tư của họ. Thông báo bảo mật này nêu chi tiết thông tin quan trọng liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin người dùng được thu thập trên ClipChoMeo.com. ClipChoMeo.com cung cấp thông báo bảo mật này để giúp bạn đưa ra quyết định có căn cứ về việc nên sử dụng hay tiếp tục sử dụng ClipChoMeo.com

Thông báo bảo mật này được tích hợp vào và tuân theo Điều khoản sử dụng của ClipChoMeo.com. Việc bạn sử dụng trang web ClipChoMeo.com và mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp trên Trang web của ClipChoMeo.com vẫn tuân theo các điều khoản của Thông báo bảo mật này và Điều khoản sử dụng của chúng tôi

Xin lưu ý rằng mọi video, hình ảnh hoặc nội dung khác được đăng theo hướng của Người dùng trên Trang web của ClipChoMeo.com đều trở thành nội dung được xuất bản và không được coi là thông tin nhận dạng cá nhân theo Thông báo bảo mật này

Bộ sưu tập thông tin ClipChoMeo.com

 • Thông tin do người dùng cung cấp: Bạn cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định (như tên và địa chỉ email của bạn) cho ClipChoMeo.com khi chọn tham gia các hoạt động khác nhau trên các trang web của ClipChoMeo.com như tải lên video, đăng tin nhắn trong diễn đàn của chúng tôi hoặc trong video phần bình luận, tham gia các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng, tận dụng các chương trình khuyến mãi, trả lời khảo sát hoặc đăng ký nhận bản tin hoặc danh sách gửi thư khác.
 • Thông tin về cookie: Khi bạn truy cập Trang web của ClipChoMeo.com, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie - một tệp văn bản nhỏ chứa một chuỗi các ký tự chữ và số - đến máy tính của bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn. ClipChoMeo.com sử dụng cả cookie phiên và cookie liên tục. Một cookie liên tục vẫn còn sau khi bạn đóng trình duyệt của bạn. Cookie liên tục có thể được sử dụng bởi trình duyệt của bạn trong các lần truy cập tiếp theo vào trang web. Cookie liên tục có thể được xóa bằng cách làm theo chỉ dẫn tệp trợ giúp trình duyệt web của bạn. Cookie phiên là tạm thời và biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt. Bạn có thể đặt lại trình duyệt web của mình để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng của Trang web ClipChoMeo.com có thể không hoạt động đúng nếu khả năng chấp nhận cookie bị tắt.
 • Thông tin tệp nhật ký: Khi bạn sử dụng Trang web ClipChoMeo.com, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin nhất định mà trình duyệt web của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập bất kỳ trang web nào. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Giao thức Internet ("IP"), loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, trang giới thiệu / thoát và URL, loại nền tảng, số lần nhấp, tên miền, trang đích, trang được xem và thứ tự của các trang đó, lượng thời gian dành cho các trang cụ thể, ngày và thời gian yêu cầu của bạn và một hoặc nhiều cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn.
 • Xóa thông tin GIF: Khi bạn sử dụng Trang web ClipChoMeo.com, chúng tôi có thể sử dụng "GIF rõ ràng" (còn gọi là Beacons Web) được sử dụng để theo dõi các mẫu sử dụng trực tuyến của Người dùng của chúng tôi ẩn danh (nghĩa là theo cách không thể nhận dạng cá nhân) . Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng GIF rõ ràng trong các email dựa trên HTML được gửi đến người dùng của chúng tôi để theo dõi những email nào được mở bởi người nhận.

Cách ClipChoMeo.com sử dụng thông tin

 • Nếu bạn gửi thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang web ClipChoMeo.com, thì chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành, duy trì và cung cấp cho bạn các tính năng và chức năng của Trang web ClipChoMeo.com.
 • Bất kỳ thông tin cá nhân hoặc nội dung video nào bạn tự nguyện tiết lộ trực tuyến (trên bảng thảo luận, trong tin nhắn và khu vực trò chuyện, trong trang hồ sơ công khai của bạn, v.v.) đều có sẵn công khai và có thể được người khác thu thập và sử dụng. Tên tài khoản của bạn (không phải địa chỉ email của bạn) được hiển thị cho những Người dùng khác khi bạn tải lên video hoặc gửi tin nhắn thông qua Trang web của ClipChoMeo.com và những Người dùng khác có thể liên hệ với bạn qua tin nhắn và nhận xét. Bất kỳ video nào bạn gửi đến Trang web ClipChoMeo.com có thể được phân phối lại qua internet và các kênh truyền thông khác và có thể được xem bởi công chúng.
 • Chúng tôi không sử dụng địa chỉ email của bạn hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác để gửi tin nhắn thương mại hoặc tiếp thị mà không có sự đồng ý của bạn hoặc ngoại trừ một phần của chương trình hoặc tính năng cụ thể mà bạn sẽ có khả năng từ chối hoặc từ chối. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn mà không cần sự đồng ý thêm cho các mục đích phi tiếp thị hoặc quản trị (chẳng hạn như thông báo cho bạn về các thay đổi lớn của Trang web ClipChoMeo.com hoặc cho các mục đích dịch vụ khách hàng).
 • Chúng tôi sử dụng cả thông tin nhận dạng cá nhân của bạn và một số thông tin không thể nhận dạng cá nhân (như dữ liệu sử dụng ẩn danh của người dùng, cookie, địa chỉ IP, loại trình duyệt, dữ liệu nhấp chuột, v.v.) để cải thiện chất lượng và thiết kế của Trang web ClipChoMeo.com và để tạo các tính năng, khuyến mãi, chức năng và dịch vụ mới bằng cách lưu trữ, theo dõi và phân tích sở thích và xu hướng của Người dùng.
 • Chúng tôi sử dụng cookie, xóa gifs và ghi thông tin tệp nhật ký để: (a) ghi nhớ thông tin để bạn sẽ không phải nhập lại thông tin đó trong lần truy cập hoặc lần sau khi bạn truy cập Trang web của ClipChoMeo.com; (b) cung cấp thông tin và nội dung tùy chỉnh, cá nhân hóa; (c) theo dõi hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi; (d) theo dõi các số liệu tổng hợp, chẳng hạn như tổng số khách truy cập, các trang được xem, v.v.; và (e) theo dõi các mục, bài dự thi và trạng thái của bạn trong các chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng và các cuộc thi.

Khi ClipChoMeo.com tiết lộ thông tin

 • Chúng tôi cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin không thể nhận dạng cá nhân cho các công ty con, công ty liên kết hoặc các doanh nghiệp hoặc người khác với mục đích xử lý thông tin đó thay mặt chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các bên này đồng ý xử lý thông tin đó tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi và chúng tôi sử dụng các nỗ lực hợp lý để hạn chế việc họ sử dụng thông tin đó và sử dụng các biện pháp bảo mật và bảo mật thích hợp khác.
 • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn (như tên hoặc địa chỉ email) với các công ty bên thứ ba khác để sử dụng cho mục đích thương mại hoặc tiếp thị của họ mà không có sự đồng ý của bạn hoặc ngoại trừ một phần của chương trình hoặc tính năng cụ thể mà bạn sẽ có khả năng chọn tham gia hoặc từ chối.
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin không thể nhận dạng cá nhân (như dữ liệu sử dụng ẩn danh của người dùng, trang giới thiệu / thoát và URL, loại nền tảng, số lần nhấp, v.v.) với các bên thứ ba quan tâm để hỗ trợ họ hiểu các kiểu sử dụng cho một số nội dung nhất định , dịch vụ, quảng cáo, khuyến mãi và / hoặc chức năng trên Trang web ClipChoMeo.com.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và / hoặc thông tin không thể nhận dạng cá nhân nếu pháp luật yêu cầu hoặc tin chắc rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp tiểu bang và liên bang (như Luật Bản quyền Hoa Kỳ) hoặc trả lời lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh khám xét.
 • ClipChoMeo.com cũng có quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và / hoặc thông tin không thể nhận dạng cá nhân mà ClipChoMeo.com tin rằng, thực sự phù hợp hoặc cần thiết để thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi, đề phòng chống lại trách nhiệm pháp lý, để điều tra và tự bảo vệ mình trước mọi khiếu nại hoặc cáo buộc của bên thứ ba, để hỗ trợ các cơ quan thực thi chính phủ, bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của trang web của chúng tôi và bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của ClipChoMeo.com, Người dùng hoặc người khác.

Lựa chọn của bạn

Tất nhiên, bạn có thể từ chối gửi thông tin nhận dạng cá nhân thông qua Trang web của ClipChoMeo.com, trong trường hợp đó, ClipChoMeo.com có thể không thể cung cấp một số dịch vụ nhất định cho bạn. Bạn có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân và tùy chọn email bất cứ lúc nào bằng cách truy cập trang hồ sơ tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng các tệp phương tiện được Người dùng tải lên Trang web ClipChoMeo.com có thể bị xóa và vẫn tuân theo Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý (như yêu cầu mật khẩu duy nhất) để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập hồ sơ hoặc chỉnh sửa. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật thông tin tài khoản và mật khẩu duy nhất của mình mọi lúc.

Vui lòng liên hệ với ClipChoMeo.com với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Thông báo bảo mật này, thông tin cá nhân của bạn, sự đồng ý của bạn hoặc lựa chọn từ chối hoặc từ chối sử dụng biểu mẫu liên hệ này.

Nhà quảng cáo bên thứ ba, Liên kết đến các trang web khác

ClipChoMeo.com cho phép các công ty khác, được gọi là máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba, phục vụ quảng cáo trong Trang web của ClipChoMeo.com. Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng công nghệ để gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn, các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên Trang web của ClipChoMeo.com. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Họ cũng có thể sử dụng các công nghệ khác (như cookie, JavaScript hoặc Web Beacons) để đo lường hiệu quả của quảng cáo và cá nhân hóa nội dung quảng cáo bạn nhìn thấy.

ClipChoMeo.com không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này mà không có sự đồng ý của bạn hoặc ngoại trừ là một phần của chương trình hoặc tính năng cụ thể mà bạn sẽ có khả năng từ chối hoặc từ chối. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu nhà quảng cáo yêu cầu ClipChoMeo.com hiển thị quảng cáo cho một đối tượng nhất định (ví dụ: nam từ 18-34) hoặc phân khúc đối tượng (ví dụ: nam từ 18-24 tuổi đã xem một số kênh nội dung nhất định) và bạn trả lời quảng cáo đó, nhà quảng cáo hoặc máy chủ quảng cáo có thể kết luận rằng bạn phù hợp với mô tả của đối tượng mà họ đang cố gắng tiếp cận. Nhà quảng cáo cũng có thể sử dụng thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web ClipChoMeo.com, chẳng hạn như số lần bạn đã xem quảng cáo (nhưng không phải bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào), để xác định quảng cáo nào sẽ cung cấp cho bạn.

Bạn nên tham khảo chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này (xem các liên kết bên dưới) để biết thêm thông tin về thực tiễn của họ và để được hướng dẫn về cách từ chối một số thực tiễn nhất định. Chính sách bảo mật của ClipChoMeo.com không áp dụng và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web khác.

Cam kết bảo mật dữ liệu của chúng tôi

ClipChoMeo.com sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, quản lý và kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền đến ClipChoMeo.com và bạn phải tự chịu rủi ro. Khi chúng tôi nhận được thông tin truyền tải của bạn, ClipChoMeo.com thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo an ninh cho hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây không phải là một đảm bảo rằng những thông tin đó có thể không được truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi.

Nếu ClipChoMeo.com biết được vi phạm hệ thống bảo mật, thì chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng điện tử để bạn có thể thực hiện các bước bảo vệ phù hợp. ClipChoMeo.com có thể đăng thông báo trên Trang web của ClipChoMeo.com nếu vi phạm an ninh xảy ra. Tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn có thể có quyền hợp pháp để nhận thông báo về vi phạm an ninh bằng văn bản. Để nhận được thông báo bằng văn bản miễn phí về vi phạm an ninh (hoặc rút lại sự đồng ý của bạn khỏi việc nhận thông báo điện tử), bạn nên thông báo cho chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu liên hệ này.

Cam kết của chúng tôi đối với quyền riêng tư của trẻ em

Bảo vệ sự riêng tư của trẻ nhỏ là đặc biệt quan trọng. Vì lý do đó, ClipChoMeo.com không cố ý thu thập hoặc duy trì thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin không thể nhận dạng cá nhân trên Trang web của ClipChoMeo.com từ những người dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý và cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Trang web của ClipChoMeo.com bất cứ lúc nào hoặc dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý và giám sát của phụ huynh. Nếu ClipChoMeo.com biết rằng thông tin nhận dạng cá nhân của những người dưới 13 tuổi đã được thu thập trên Trang web của ClipChoMeo.com mà không có sự đồng ý của phụ huynh, thì ClipChoMeo.com sẽ thực hiện các bước thích hợp và ngay lập tức để xóa thông tin này. Tại mọi thời điểm, ClipChoMeo.com cố gắng bảo vệ trẻ em và cung cấp một trang web thân thiện với gia đình.

Lưu ý đặc biệt cho người dùng quốc tế

Các trang web ClipChoMeo.com được lưu trữ tại Hoa Kỳ và được dành cho và hướng đến Người dùng ở Hoa Kỳ. Nếu bạn là Người dùng truy cập Trang web ClipChoMeo.com từ Liên minh Châu Âu, Châu Á hoặc bất kỳ khu vực nào khác có luật hoặc quy định điều chỉnh việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân, khác với luật pháp Hoa Kỳ, vui lòng thông báo rằng bạn tiếp tục thông qua việc sử dụng Trang web ClipChoMeo.com, được điều chỉnh bởi luật pháp Hoa Kỳ, Thông báo bảo mật này và Điều khoản sử dụng của chúng tôi, bạn đang chuyển thông tin cá nhân của mình sang Hoa Kỳ và bạn đồng ý với việc chuyển tiền đó.

Trong trường hợp sáp nhập, bán hoặc phá sản

Trong trường hợp ClipChoMeo.com được mua lại hoặc sáp nhập với một thực thể bên thứ ba, chúng tôi bảo lưu quyền, trong bất kỳ trường hợp nào, để chuyển hoặc gán thông tin chúng tôi đã thu thập từ Người dùng của mình như một phần của việc sáp nhập, mua lại, bán hoặc thay đổi kiểm soát khác. Trong trường hợp không thể phá sản, mất khả năng thanh toán, sắp xếp lại, nhận hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của chủ nợ, hoặc áp dụng luật pháp hoặc các nguyên tắc công bằng ảnh hưởng đến quyền chủ nợ, chúng tôi có thể không kiểm soát được thông tin cá nhân của bạn được xử lý hoặc sử dụng.

Thay đổi và cập nhật Thông báo bảo mật này

Thông báo bảo mật này có thể được sửa đổi định kỳ và điều này sẽ được phản ánh bởi "ngày có hiệu lực" ở trên. Vui lòng xem lại trang này để biết về bất kỳ thay đổi nào. Nói chung, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong Thông báo bảo mật có hiệu lực khi chúng tôi nhận được thông tin cá nhân bạn cung cấp. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web ClipChoMeo.com cấu thành sự đồng ý của bạn với Thông báo bảo mật này và mọi sửa đổi trong tương lai.

Đối với các sửa đổi đối với Thông báo bảo mật này có thể hạn chế về mặt sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn về chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng để có được sự đồng ý của bạn trước khi thực hiện các sửa đổi đó đối với thông tin đó.

Tham gia cộng đồng "Clip Chó Mèo" chúng tớ nhé?

Đừng bỏ lỡ những màn trình diễn "hài hước" và "thú vị" của dàn diễn viên Chó Mèo chúng tớ!